• Home
  • Nieuws
  • Aa en Hunze wil groen mee laten groeien met de wijk Nooitgedacht
Aa en Hunze wil groen mee laten groeien met de wijk Nooitgedacht

Aa en Hunze wil groen mee laten groeien met de wijk Nooitgedacht

Gepubliceerd op vrijdag 11 juni 2021
Een artikel in De Schakel: Het college van de gemeente Aa en Hunze gaat samen met bewoners en de Provincie Drenthe kijken naar een oplossing voor de bomenkap in Nooitgedacht. ,,De gemeente vindt het belangrijk dat het groene karakter van de wijk behouden blijft. In samenspraak met bewoners zal er daarom meer groen behouden blijven. Ook komt er sneller nieuw groen terug voor de bomen die noodgedwongen gekapt worden”, aldus het college.

Miscommunicatie

Er is veel te doen over de bomenkap in Nooitgedacht. Inwoners trokken herhaaldelijk aan de bel bij de gemeente en spraken zelfs over een economisch delict. Ook werden er vragen gesteld in de gemeenteraad en in Provinciale Staten over het handelen van de gemeente. Volgens wethouder Henk Heijerman ligt de oorsprong van de onrust ver in het verleden: ,,Bij de start van de bouw van deze wijk in 2004 hadden we een vastgesteld bestemmingsplan. Er moesten bomen wijken voor de bouw, naar schatting zo’n 9 hectare, maar die zouden we ruimschoots compenseren. Dit zou pas gebeuren na voltooiing van de wijk, als precies bekend zou zijn hoeveel bos er daadwerkelijk gekapt was. Een deel van het gekapte bos zou gecompenseerd worden in de wijk zelf. Dat dit pas na de bouw zou zijn, hebben we niet duidelijk genoeg gecommuniceerd.”

Herplant

De herplant is in 2006 vastgelegd in bestuurlijke afspraken met de provincie. Deze afspraken zijn woensdag nogmaals bestuurlijk bevestigd in een overleg tussen wethouder Heijerman en gedeputeerde Henk Jumelet. Heijerman begrijpt de zorgen van bewoners en wil daarom eerder werk maken van een groene wijk. Inwoners krijgen daarin een belangrijke stem: ,,We nodigen de inwoners uit om daarover met ons mee te denken en te praten.”

Kappen

Die ambitie betekent niet dat al het groen automatisch blijft staan. Wethouder Heijerman: ,,Soms ontkomen we er niet aan. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de aanwezigheid van de letterzetter kever of doordat er bindende afspraken over woningbouw zijn gemaakt. Welke bomen gekapt worden en waarom dat nodig is, daarover gaan we beter communiceren.” Zo wordt het bosje aan de Brinklaan gekapt vanwege een plaag van letterzetter kevers. Heijerman: ,,Het is zonde dat deze bomen weg moeten, maar we gaan actief aan de slag om er passend groen voor terug te plaatsen.”

Fouten gemaakt

Wethouder Heijerman geeft toe dat er fouten zijn gemaakt in de procedures: ,,Op basis van de APV hadden we een vergunning moeten hebben voor het kappen. Wij dachten dat enkel de Wet natuurbescherming van toepassing was voor bomenkap op de gemeentelijke gronden en daarmee een melding bij de Provincie volstond. We hebben wel altijd al hetzelfde doel voor ogen gehad als de inwoners: een groene wijk waar het prettig wonen is.” Heijerman wil daarom ook vooral naar de toekomst kijken: ,,Dat groene karakter willen we behouden en verbeteren. Samen met inwoners.”

Deel deze pagina

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Copyright © 2021 Groen Nooitgedacht. Alle rechten voorbehouden | Sitemap
Realisatie door Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau