• Home
  • Nieuws
  • Bomenkap bij Nooitgedacht leidt tot pittige discussies
Bomenkap bij Nooitgedacht leidt tot pittige discussies

Bomenkap bij Nooitgedacht leidt tot pittige discussies

Gepubliceerd op vrijdag 02 april 2021
Een artikel van RTV Drenthe: De gemeenteraad van Aa en Hunze heeft een pittige discussie achter de rug over bomenkap aan de Hoornsedijk bij Nooitgedacht. De motie van D66 en de PvdA om per direct met het kappen te stoppen vanwege het broedseizoen veroorzaakte gisteravond wederzijdse ergernis tussen de twee oppositiepartijen en wethouder Henk Heijerman.

D66 en de PvdA zijn verbolgen dat wethouder Heijerman (Combinatie Gemeentebelangen) in weekblad De Schakel suggereerde dat de partijen zich schuldig maken aan opruiing. Heijerman stoort zich er op zijn beurt aan dat medewerkers van de buitendienst door de kritiek op de bomenkap het gevoel krijgen dat zijn onjuist bezig zijn.

Snoei in broedseizoen

Fractievoorzitter Arie Fonk van D66 stelt dat er aan de Hoornsedijk, net buiten Rolde, de afgelopen tijd tientallen populieren en meer dan dertig eikenbomen zijn verdwenen. Daarnaast is volgens hem de habitat van dieren aangetast, omdat het struikgewas onder de bomen is weggesnoeid. In de motie willen de partijen dat de gemeente onmiddellijk stopt met kappen en snoeien in het broedseizoen en dit ook in de toekomst niet meer voorkomt.

Wethouder Heijerman zegt verrast te zijn door de motie, waarover hij via de media vernam. Na gesprekken met medewerkers van de gemeente aan de Hoornsedijk laat hij weten geen goed woord over te hebben voor de indieners van die motie. "Wat mij met name stoorde is dat er een beeld wordt geschetst dat wij als Aa en Hunze houthakkers zijn. Neem van mij aan dat medewerkers dat op een fatsoenlijke manier doen", zegt Heijerman.

'Geen regels overtreden'

Hij wijst erop dat er geen wet is die kappen of snoeien in het broedseizoen verbiedt en dat de periode tussen 15 maart en 15 juli, waarin het broedseizoen zou vallen, nergens in de natuurbeschermingswet staat. De gemeente heeft daardoor geen regels overtreden. Iets waar de VVD benieuwd naar was, maar ook direct vraagtekens bij plaatste. "Ik heb de indruk dat hier een bepaalde sfeer gecreëerd wordt. Maar doet deze motie recht aan de werkelijkheid?", vraagt fractievoorzitter Willem Bartelds zich af.

Het onderwerp bleef voor onenigheid zorgen. Waar D66 erop wijst dat de Hoornsedijk ten prooi is gevallen aan een kaalslag, meent de wethouder dat er slechts twaalf grote bomen zijn gekapt en de ondergroei is weggehaald. Volgens Heijerman is een lengte van een paar honderd meter nauwelijks een kaalslag te noemen. "Je geeft dan een verkeerd beeld van wat er aan de hand is", zegt Heijerman. Daar is D66 het niet mee eens. "Als dit geen kaalslag is, wat is dan wel kaalslag?", riep Fonk, na het tonen van enkele foto's van gekapte bomen aan de Hoornsedijk.

Opruiing 'kwalijke opmerking'

Over de opruiing waarover Heijerman in De Schakel sprak, stappen de PvdA en D66 niet heen. "Dat is een zeer kwalijke opmerking. Kritiek op het groenbeheer van de raad is niet opruiend", zegt PvdA-fractievoorzitter Kiena ten Brink. "Driewerf foei: dit kan niet", zo leest Fonk de wethouder de les. De partijen krijgen bijval van coalitiepartij GroenLinks. Raadslid Lukas Koops (GL) vindt de woorden van de wethouder wel erg sterk aangezet. Koops: "Je zorgen maken over groen is geen opruiing. Kritiek op groenbeleid wil niet zeggen dat je kritiek hebt op de medewerkers van Aa en Hunze."

De andere partijen scharen zich niet achter de motie. CGB vindt de motie te zwaar om die te kunnen steunen. "Wanneer we volledig aan wetgeving voldoen, met in achtneming van broedende vogels, zie ik niet in waarop wij deze motie moeten steunen", zegt fractievoorzitter Bertus Reinders. Ook volgens het CDA en de VVD heeft de gemeente zich gewoon aan de wet gehouden.

Deel deze pagina

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Copyright © 2021 Groen Nooitgedacht. Alle rechten voorbehouden | Sitemap
Realisatie door Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau