Brief aan gemeenteraad Aa en Hunze

Brief aan gemeenteraad Aa en Hunze

Gepubliceerd op donderdag 29 oktober 2020
Namens de werkgroep Groen Nooitgedacht heeft Ellen Fleurke een kritische brief over het kapbeleid gestuurd aan de gemeenteraad van Aa en Hunze. De gemeente promoot de woonwijk met groen, bos en natuur, maar tegelijkertijd worden er erg makkelijk bomen gekapt door gemeente, aannemers en ook inwoners. Nieuwe inwoners worden op deze wijze misleid en planten en dieren verdwijnen. Aanplant van jonge bomen kan dit niet compenseren.

Wij zijn een aantal bewoners uit Nooitgedacht en wij hebben onze krachten gebundeld in de werkgroep ‘Groen Nooitgedacht’. Wij, samen met veel andere bewoners van onze mooie woonwijk, hebben gekozen om hier te willen wonen omdat de wijk wordt gepromoot als ‘bijzonder thuis in de natuur’ en ‘mooie groene woonwijk die beschikt over prachtige natuur (…) en bos (…)’. Echter, zien wij tot onze grote spijt dat er de laatste tijd wel erg gemakkelijk bomen gekapt worden.

In het verleden is al een klein bos gekapt zodat plaats kon worden gemaakt voor rijtjeswoningen. Recentelijk zijn er veel bomen gekapt nu er nieuwe villa’s worden gebouwd, alleen voor het gemak van de aannemer. Daarnaast zijn er al behoorlijk wat bomen gekapt op privéterrein. Wij hebben hierover contact opgenomen met de gemeente en er is toen verwezen naar de APV 2017, waar in artikel 4:11 staat in welke gevallen bomen kunnen worden gekapt. Naar onze mening worden deze regels erg ruim opgevat.

Een andere (algemeen gevoelde) frustratie bij inwoners van Nooitgedacht is de tactiek die de gemeente hanteert om de groene wijk te verkopen. Eenmaal gekocht blijken de kersverse huiseigenaren toch in wat minder groen te wonen dan werd voorgespiegeld. Aan de Broeder Sylvesterlaan zijn woningen verkocht met op de kaveltekening een bosstrook (zie bijlage 1). Echter bij de bouw van de tweede fase van dit project werd alles gekapt.

Deze tactiek past de gemeente steeds toe. Recent zijn ´bosvilla´s in de verkoop gegaan (zie bijgevoegde foto 2). Maar wie de plannen goed bestudeert, kan zien dat op de plek van het bos ook al weer woningen gepland staan. Als de woningen van de bosvilla´s zijn verkocht, zal het bos zonder aarzeling worden gekapt om weer plaats te maken voor meer huizen.

Dus het groen van de wijk wordt gebruikt om huizen te verkopen, maar daarna lijkt het van weinig waarde voor de gemeente. Bij de Germondylaan zijn kavels verkocht, volgens de website ´Prachtig gelegen aan een bijna 100 jaar oude eiken wal´. In de koopcontracten heeft de gemeente laten opnemen dat de bomen op de percelen niet mogen worden gekapt. Dat lijkt juridisch bindend voor alle partijen, toch zijn onlangs grote stukken groenstructuur met tientallen eiken gekapt.

We hebben gezien dat de gemeente met het bomenplan bezig is met de herbeplanting van bomen in de wijk. Geweldig natuurlijk! Maar hoe lang duurt het voordat een jonge boom weer de grootte en uitstraling heeft van de bomen die net gekapt zijn? Er worden nu bomen gekapt van 25 tot 100 jaar oud! Daarmee gaan hele ecosystemen verloren. In de bomenstructuur bij de Veldkavels leefden bijvoorbeeld een das, een nest eekhoorns, allerlei hazen, vogels en natuurlijk ook heel veel minder zichtbare dieren en natuur.

Afgelopen zaterdag stond er een artikel in ‘De Volkskrant’ over de effecten van bomenkap; door de bomenkap is het aantal broedende roofvogels in het hier onderzochte West-Drenthe met 50-100% afgenomen. Kappen kan verstrekkende negatieve gevolgen hebben, bevestigen ook wetenschappers in een artikel in ‘De Nieuwe Standaard’ op zaterdag 18 april 2020. Planten en dieren kunnen verdwijnen en gehele ecosystemen kunnen ontregeld en uitgeroeid worden. De aanplant van jonge boompjes kan dat niet compenseren.

Wij willen u vragen als politieke fractie het kapbeleid van onze ‘groene’ gemeente opnieuw te bekijken en te bespreken. In het bijzonder in de wijk Nooitgedacht, waar nog heel wat huizen gepland staan, kunnen veel bomen en bosjes worden gespaard met een beetje goede wil van de gemeente.

Wij pleiten voor een alternatief kapbeleid. Dit is niet alleen van belang in onze woonwijk, maar zeker ook voor de rest van de gemeente. Er staan erg veel bijzondere bomen in Aa en Hunze , die we niet allemaal op een lijst kunnen zetten, maar die we graag willen houden voor de toekomst van onze kinderen en voor de ecosystemen die erin en om heen leven. Wij hopen zeer, dat u hier ook aan wilt bijdragen.

Wij komen de brief graag mondeling toelichten bij uw fractie.

Bij voorbaat dank voor uw interesse.

Deel deze pagina

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Copyright © 2021 Groen Nooitgedacht. Alle rechten voorbehouden | Sitemap
Realisatie door Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau